Kwaliteit van toezicht als continu proces – Margrietha Wats

0,00

De belangrijkste les van zijn gedragsmatige analyse van goed bestuur is dat effectief toezicht vooral een uitkomst is van het samenspel van de commissarissen. Een raad vol met uitermate geschikte en competente individuele commissarissen kan heel wel als groep slecht presteren. Goed bestuur is niet alleen mensenwerk, het is teamspel. Margrietha heeft haar wortels in de zorg en is daarnaast gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van toezicht en besturing. Zij ondersteunt raden van toezicht en raden van bestuur bij complexe vraagstukken in sturing, samenwerking en organisatie-ontwikkeling. Zij verbindt het professionele perspectief met het organisatie perspectief. Zij vervult meerdere toezichthoudende functies en geeft les aan de TU Delft.

Online registratie vooraf is niet meer mogelijk. Neem contact op om u alsnog aan te melden.

Categorie: Tag: