Skip to main content

Financieel management

Financieel management en congresbudgettering

Financieel management en congresbudgettering

De Interactie Groep is een PCO en daardoor gehouden aan regels met betrekking tot de kwaliteit van communicatie en financiële transparantie. Voor iedere bijeenkomst zal een volledig transparant voorstel gedaan worden.

Doordat Interactie Opleidingen BV CRKBO gecertificeerd is, is het mogelijk BTW-vrije inschrijvingen te realiseren voor deelnemers aan congressen of nascholingsbijeenkomsten.

In Congres- en organisatiebureau Interactie BV zullen de BTW-plichtige transacties zoals sponsoring en feestavonden worden gerealiseerd. Dit leidt tot een maximaal gunstige oplossing die de prijs voor deelnemers gunstig kan houden en de opbrengst voor u als opdrachtgever gunstig beïnvloed.

  • Opstellen begroting en budget
  • Betalingen van declaraties
  • Afrekeningen en meerwerk
  • BTW berekening inschrijfkosten
  • Periodieke update financiële status
  • Oprichten stichting

Gaat u een congres of cursus organiseren en bent u op zoek naar een professionele partner?

Neem dan vrijblijvend contact met Interactie op.

Interactie moet je ervaren!