Skip to main content

Financieel management

Financieel management voor uw vereniging

Financieel management voor uw vereniging

Interactie fungeert als uw verenigingsbureau. Binnen Interactie zijn verschillende personen werkzaam die in teamverband uw vereniging managen. U krijgt een vaste contactpersoon toegewezen die het financieel management voor uw vereniging uitvoert: uw financieel manager. De financieel manager is het eerste aanspreekpunt voor alle financiële zaken. Deze bewaakt de processen binnen en buiten uw vereniging.

Financieel manager

Uw vaste aanspreekpunt binnen Interactie is op de hoogte van alle financiële vraagstukken binnen uw vereniging. De financieel manager onderhoud pro-actief contact met uw penningmeester.

Debiteurenbeheer

Met uw vereniging worden afspraken gemaakt m.b.t. betalingstermijnen. Interactie draagt zorg voor het bewaken van deze betalingstermijnen (versturen van herinneringen). Door middel van het structureel contacteren van de debiteuren en sturing op automatische incasso zorgen wij voor het innen van de openstaande bedragen. De koppeling met betaalprovider Mollie maakt het eenvoudiger voor leden om een betaling uit te voeren.

Oninbare debiteuren worden door uw financieel manager voorgelegd aan de penningmeester met een actielijst vanuit Interactie.

Inkoopnota’s en declaraties

De ontvangen inkoopfacturen worden na (schriftelijk) akkoord van de penningmeester ingevoerd in het boekhoudingssysteem door de financieel manager. Deze facturen zijn ten alle tijden in te zien door uw vereniging. Declaraties en inkoopnota’s moeten worden goedgekeurd in het boekhoudingssysteem door een aantal personen voordat deze betaald kunnen worden.

Financiële controles en rapportages

Wij bieden u de mogelijkheid om diverse rapportages, analyses en controles uit te laten voeren. Zo worden BTW-aangiften en voorbereidingen voor de ALV  door Interactie besproken en verwerkt in overleg met en na accordering van uw penningmeester. 

Onze accountant zal indien gewenst en van toepassing de salarisadministratie uitvoeren van bijvoorbeeld de directeur van uw vereniging. Zij stellen tevens de jaarrekening op.

Bankbetalingen

Onze werkwijze is dat alle kosten binnen uw vereniging blijven vallen en namens/door de penningmeester van uw vereniging worden betaald en in de financiële administratie van uw vereniging verwerkt worden door Interactie.

U behoudt uw eigen bankrekeningen. De financieel manager heeft pro-actief contact met de penningmeester van uw vereniging i.v.m. de financiële werkzaamheden.

Online samenwerking en opslag documenten

Om de samenwerking tussen teams als Interactie, het bestuur van uw vereniging, vrijwilligers en andere externe betrokkenen te bevorderen maken wij gebruik van Team Management Software. Een onbeperkt aantal takenlijsten, documenten en bestanden, planningen en gebruikers kunnen wij aanbieden.

Ondersteuning bestuur en commissies

Het is ons doel om werkzaamheden pro-actief te signaleren waardoor het bestuur ontzorgd wordt en u zich kunt concentreren op de hoofdzaken binnen de vereniging. Hier liggen uw verantwoordelijkheden.

Interactie is gespecialiseerd in het voeren van het volledige secretariaat en draagt daarvoor de verantwoording. Wij ondersteunen de directeur, bestuursleden, diverse commissies en de beleidsadviseur. Wij stellen planningen op, beheren de agenda en social media accounts en zijn o.a. aanwezig bij vergaderingen, ALV’s, beleidsdagen, ledenbijeenkomsten en congressen.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergaderingen kunnen ook worden georganiseerd door Interactie. De verplichtingen zoals vastgelegd in de statuten worden nageleefd en uitgevoerd. De verenigingsmanager binnen interactie bewaakt dit proces actief en verzorgt de notulen, planningen, uitnodigingen en coördinatie. De stukken worden voorbereid en aan de leden verstuurd. Daarnaast biedt de financieel manager ondersteuning aan de penningmeester ter voorbereiding van de ALV, bijvoorbeeld m.b.t. de presentatie van jaarcijfers.

Congresondersteuning

Doordat Interactie Opleidingen BV CRKBO gecertificeerd is, is het mogelijk BTW-vrije inschrijvingen te realiseren voor deelnemers aan congressen of nascholingsbijeenkomsten.

In Congres- en organisatiebureau Interactie BV zullen de BTW-plichtige transacties zoals sponsoring en feestavonden worden gerealiseerd. Dit leidt tot een maximaal gunstige oplossing die de prijs voor deelnemers gunstig kan houden en de opbrengst voor u als opdrachtgever gunstig beïnvloed.

De Interactie Groep is een verenigingsbureau met jarenlange expertise in verenigings- en organisatiemanagement. Uw belangen, doelen en ambities vragen om ondersteuning van professionals, dat is onze kwaliteit.

Zo kunt u zich toeleggen op bestuurlijke kerntaken. Bent u op zoek naar een professionele en betrouwbare partner? Neem dan vrijblijvend contact met de Interactie Groep op.

Interactie moet je ervaren!