Skip to main content

Klachtenprocedure

Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat graag van u. Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan te allen tijde trachten op te lossen en tevens willen wij daarvan leren voor de toekomst. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u ons hierover informeert. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Wat is van belang?

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen kunt u ons, indien van toepassing, van de volgende gegevens te voorzien:

  • uw (bedrijfs)naam, adres en telefoongegevens;
  • een heldere omschrijving van uw klacht;
  • de naam van het congres of de persoon waarover u een klacht heeft;
  • het tijdstip waarop de klacht ontstond.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Hoe een klacht indienen?

U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. U kunt contact opnemen met uw congresmanager of uw klacht melden bij iedere andere medewerker waarmee u contact heeft.

Uw klacht kunt u ook schriftelijk sturen naar:  

Interactie Groep
t.a.v. de directie
Horapark 9
6717 LZ Ede

Of mailen naar Anita van Zanten (Managing Director).

Wat doen wij met uw klacht?

Na ontvangst nemen wij uw klacht op in ons klachtenregistratiesysteem. In dit systeem wordt uw klacht geregistreerd en 1 jaar bewaard. U ontvangt binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

  • een korte beschrijving van uw klacht;
  • hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
  • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Normaliter wordt een klacht binnen twee weken afgerond. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt u op de hoogte gebracht van de reden en de verwachte behandeltermijn. 

Periodiek evalueert Interactie de aard en omvang van ontvangen klachten. Tevens kijken wij welke maatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van nieuwe klachten. Indien de klant nog steeds ontevreden is, wordt er een onafhankelijke derde partij (Drs. D.H.T. Tjan, dhtdave.tjan@gmail.com) ingeschakeld om een oplossing te zoeken voor het probleem. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend. Eventuele consequenties worden binnen twee weken afgehandeld.