Skip to main content

Secretariaatsvoering

Algemene secretariaatsvoering voor verenigingen

Algemene secretariaatsvoering voor verenigingen

Interactie voert de secretariaatsvoering van grote en kleine verenigingen. Het is ons doel om werkzaamheden pro-actief te signaleren waardoor het bestuur ontzorgd wordt en u zich kunt concentreren op de hoofdzaken binnen de vereniging. Hier liggen immers uw verantwoordelijkheden. Interactie is gespecialiseerd in het voeren van het volledige secretariaat en draagt daarvoor de verantwoording.

Verenigingsmanager

Interactie fungeert als uw verenigingsbureau. Binnen Interactie zijn verschillende personen werkzaam die in teamverband uw vereniging managen. U krijgt een vaste contactpersoon toegewezen; uw verenigingsmanager.

De verenigingsmanager is het eerste aanspreekpunt. Deze bewaakt de processen binnen en buiten uw vereniging. De verenigingsmanager is altijd op de hoogte van alle projecten en is bijvoorbeeld ook aanwezig bij vergaderingen.

Telefonie, e-mail en live chat

Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor verenigingen. Interactie maakt gebruik van een klantenservicesysteem. In dit systeem wordt een profiel aangemaakt voor uw vereniging en daar kunnen vervolgens diverse vormen van klantcontact aan worden toegevoegd. Voorbeelden zijn telefonie, live chat, e-mail en Facebook Messenger.

Postservice

Fysieke post kan naar het adres van Interactie verstuurd worden. Daarnaast is het ook mogelijk om een postbus in Ede te huren. Wij zorgen ervoor dat de post bij de juiste persoon terecht komt en dat de post afgehandeld wordt. Fysieke brieven kunnen wij samenvoegen uit de administratie en verzendklaar maken. Uw briefpapier en enveloppen worden op voorraad opgeslagen; de voorraad wordt beheerd door de verenigingsmanager.

Archiefruimte

Interactie beschikt over een archief in haar kantoor waar diverse zaken van uw vereniging kunnen worden opgeslagen. Wij slaan o.a. briefpapier, enveloppen, roll-up banners en fysieke administratie op. Wij beschikken over een bedrijfsbus en kunnen het archief namens u ophalen.

Online samenwerking en opslag documenten

Om de samenwerking tussen teams als Interactie, het bestuur van uw vereniging, vrijwilligers en andere externe betrokkenen te bevorderen maken wij gebruik van Team Management Software. Een onbeperkt aantal takenlijsten, documenten en bestanden, planningen en gebruikers kunnen wij aanbieden.

Ondersteuning bestuur en commissies

Het is ons doel om werkzaamheden pro-actief te signaleren waardoor het bestuur ontzorgd wordt en u zich kunt concentreren op de hoofdzaken binnen de vereniging. Hier liggen uw verantwoordelijkheden.

Interactie is gespecialiseerd in het voeren van het volledige secretariaat en draagt daarvoor de verantwoording. Wij ondersteunen de directeur, bestuursleden, diverse commissies en de beleidsadviseur. Wij stellen planningen op, beheren de agenda en social media accounts en zijn o.a. aanwezig bij vergaderingen, ALV’s, beleidsdagen, ledenbijeenkomsten en congressen.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergaderingen kunnen ook worden georganiseerd door Interactie. De verplichtingen zoals vastgelegd in de statuten worden nageleefd en uitgevoerd. De verenigingsmanager binnen interactie bewaakt dit proces actief en verzorgt de notulen, planningen, uitnodigingen en coördinatie. De stukken worden voorbereid en aan de leden verstuurd. Daarnaast biedt de financieel manager ondersteuning aan de penningmeester ter voorbereiding van de ALV, bijvoorbeeld m.b.t. de presentatie van jaarcijfers.

Congresondersteuning

Doordat Interactie Opleidingen BV CRKBO gecertificeerd is, is het mogelijk BTW-vrije inschrijvingen te realiseren voor deelnemers aan congressen of nascholingsbijeenkomsten.

In Congres- en organisatiebureau Interactie BV zullen de BTW-plichtige transacties zoals sponsoring en feestavonden worden gerealiseerd. Dit leidt tot een maximaal gunstige oplossing die de prijs voor deelnemers gunstig kan houden en de opbrengst voor u als opdrachtgever gunstig beïnvloed.

De Interactie Groep is een verenigingsbureau met jarenlange expertise in verenigings- en organisatiemanagement. Uw belangen, doelen en ambities vragen om ondersteuning van professionals, dat is onze kwaliteit.

Zo kunt u zich toeleggen op bestuurlijke kerntaken. Bent u op zoek naar een professionele en betrouwbare partner? Neem dan vrijblijvend contact met de Interactie Groep op.

Interactie moet je ervaren!