Skip to main content

Masterclass Begrenzingen aan Intensive Care geneeskunde

Dilemma’s voor, tijdens en na IC opname

Accreditatie is aangevraagd of toegekend.
Bekijk het programma van Begrenzingen aan IC geneeskunde.
Meld u aan door u hieronder te registreren. Na uw registratie ontvangt u vrijwel direct een bevestiging per e-mail.

 • Behandelwensen en behandelgrenzen
 • Medische grenzen aan acute zorg
 • Als de grenzen echt in zicht komen
 • Organisatorische grenzen
Op 14 en 15 november 2023 organiseren wij het congres ‘Begrenzingen aan Intensive Care Geneeskunde: Dilemma’s voor, tijdens en na IC opname’.

Programma Masterclass Begrenzingen aan Intensive Care geneeskunde

Dinsdag 14 november 2023

Van der Valk Hotel Veenendaal

De eerste dag is een reguliere congresdag in het Van der Valk Hotel in Veenendaal.

De tweede dag vindt plaats bij het NSTZ (Nederlands Simulatie- en Trainingcentrum voor de Zorg) in Ede en daar vinden de interactieve workshopsessies plaats.

Beide locaties liggen op 15 minuten afstand van elkaar.

08.30 – 09.15

Ontvangst en inschrijving

09.15 – 09.20

Opening

Prof. dr. Arthur van Zanten, internist-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Sessie 1: Behandelwensen en behandelgrenzen in de acute

09.20 – 09.45

Advance Care Planning in de psychiatrie: Is dat mogelijk?

In hoeverre is shared decision making mogelijk?In hoeverre ben je dan juridisch gedekt? Wanneer is de patiënt wilsbekwaam?

Gilbert Thomas, psychiater Pro Persona en PCD Gelderse Vallei Ziekenhuis, Ede

09.45 – 10.10

Moreel beraad: een goed instrument om een team verder te brengen bij complexe ethische dilemma’s

Conflicten over behandelgrenzen leiden tot morele stress bij zorgprofessionals. Kan een moreel beraad emoties beheersen en het gesprek weer op gang brengen? Wordt het dilemma zo opgelost of heeft het een ander doel?

Drs. Fiona van Gelder, anesthesioloog-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

10.10 – 10.35

Is het ethisch verantwoord om verschillende benaderingen te kiezen op basis van culturele achtergrond?

Moeten we onze kaders oprekken op dwingend verzoek van families? Hoe ver wil je gaan? Leidt dit tot stress binnen IC teams? Is het ethisch om voor verschillende culturen andere behandeldoelen aan te houden?

Drs. Dave Tjan, anesthesioloog-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

10.35 – 11.00

Samenwerking tussen eerste en tweede lijn bij het bepalen van behandelwensen en behandelgrenzen in de acute setting

Is er voldoende communicatie tussen eerste en tweede lijn? Zijn we wel partners als behandelaars? Zijn afspraken altijd nodig? Professionele share-decision making. Helpt de leidraad ons verder?

Drs. Brenda Ott, Kader – huisarts ouderengeneeskunde, huisartsenpraktijk Ott en Bedaux, Zeist

11.00 – 11.30

Pauze

Sessie 2: Medische grenzen aan acute zorg

11.30 – 11.55

Behandelbeperkingen instellen op medische gronden: nog van deze tijd?

Disproportinele behandelingen dienen niet gegeven te worden? Maar wie bepaalt wat disproportioneel is?  Moet je daar altijd over communiceren met patient of familie? Ethische aspecten en handvaten bij dit lastige onderwerp.

Dr. Erwin J.O. Kompanje, Universitair Hoofddocent, Klinisch ethicus, Erasmus MC, Rotterdam

11.55 – 12.20

Internationale verschillen in behandelwensen en behandelgrenzen

Zijn er verschillen tussen Europa, Noord- en Zuid-Amerika? Hoe ga je daar mee om? Wat kunnen we van elkaar leren?

Prof. dr. Jan Bakker, internist-intensivist, Columbia University, New York | Erasmus MC, Rotterdam | Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago

12.20 – 12.45

ECPR bij reanimatie buiten het ziekenhuis: is deze zorg wel gelijk toegankelijk?

Extracorporale cardiopulmonale resuscitatie (ECPR) kan kansen bij OHCA verbeteren. Wat is ECPR? Hoe zijn de resultaten? Zijn deze teams dan wel overal beschikbaar? Wordt je overlevingskans door je woonplaats bepaald?

Prof. dr. Diederik van Dijk, anesthesioloog-intensivist, UMCU, Utrecht

12.45 – 13.30

Lunchpauze

Sessie 3: Als de grenzen echt in zicht komen

13.30 – 13.55

Wat is het juridisch kader bij socioculturele invloeden op behandelgrenzen?

Kunnen we de behandelrelatie beëindigen bij conflicten? Hoe wordt dit getoetst bij klachten. Welke risico’s lopen we als zorgprofessionals?

Dr. Kristine Vonhoff-Koekkoek, internist-fellow intensivist, UMCU, Utrecht

13.55 – 14.20

Behandeling in de laatste levensfase: levenslessen

Is er plaats voor consultatieve palliatieve zorg in de acute geneeskunde? Of dient een Intensive Care dat zelf te kunnen? Wat kunnen we van elkaar leren?

Dr. Eric Geijteman, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam

14.20 – 14.55

Intensive Care geneeskunde is duur: Moeten we geen grenzen stellen?

Is het in de toekomst nog verantwoord zulke kosten te maken voor individuele IC-patiënten? Moeten we de middelen anders verdelen? Een maatschappelijke/politieke keuze? Of bepalen wij dat als zorgprofessionals?

Prof. dr.  Evert de Jonge, Afdelingshoofd intensive care, LUMC, Leiden

14.55 – 15.20

Pauze

Sessie 4: Organisatorische grenzen aan de acute zorg

15.20 – 15.45

Burn-out risico onder IC professionals: Wat heeft de pandemie ons geleerd?

Resultaten van een groot Nederlands onderzoek. Leiden risico’s altijd tot burn-out. Wat helpt om burn-out te voorkomen. Lessen uit de COVID-19 pandemie.

Dr. Marieke Zegers, MSc, Senior Onderzoeker IC, RadboudUMC, Nijmegen

15.45 – 16.10

De IC/SEH van de toekomst is de IC/SEH met personeel

Personele krapte onder IC/SEH personeel is eerder regel dan uitzondering. Hoe houden we onze IC/SEH afdelingen aantrekkelijk voor onze medewerkers? Initiatieven uit de Acute Zorg.

Stephanie Kaalberg, Verpleegkundig directeur acute en intensive zorg, Radboudumc, Nijmegen

16.10 – 16.35

Is de COVID-19 pandemie voorbij?

Waar moeten we ons op voorbereiden? Welke dreigingen liggen in het verschiet. Wat hebben we van de COVID-19 pandemie geleerd? Hoeveel acute zorg is genoeg?

Prof. dr. Marc Bonten, Hoogleraar en Arts-Microbioloog, UMC, Utrecht

16.35 – 16.45

Sluiting, evaluatie, einde programma

Prof. dr. Arthur van Zanten, internist-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Woensdag 15 november 2023

NSTZ Ede

De tweede dag vindt plaats bij het NSTZ (Nederlands Simulatie- en Trainingcentrum voor de Zorg) in Ede en daar vinden de interactieve workshopsessies plaats.

08.30 – 09.15

Ontvangst en inschrijving

09.15 – 09.30

Opening

09.30 – 10.45

Workshop: Advance Care Planning

De opzet en organisatie van poliklinische ACP-gesprekken in ziekenhuis Gelderse Vallei, en de opzet van een regionaal project om te komen tot een ketenbrede aanpak van proactieve zorgplanning in regio Gelderse Vallei.

 • Drs. Emmy Maats, ANIOS interne geneeskunde ziekenhuis Gelderse Vallei, en projectcoördinator Proactieve zorgplanning Vallei Vitaal
 • Drs. Eline van Lummel, AIOS interne geneeskunde ziekenhuis Gelderse Vallei, en promovenda Advance Care Planning UMC Utrecht

10.45 – 11.15

Pauze

11.15 – 12.45

Workshop: Interculturele conflicten

Hoe om te gaan met interculturele dilemma’s in de acute zorg. Handvaten voor begrip, wederzijds respect en communicatie.

Drs. Mustafa Bulut, Islamitisch geestelijk verzorger, Elisabeth tweesteden Ziekenhuis, Tilburg

12.45 – 13.30

Lunchpauze

13.30 – 14.45

Workshop: Moreel beraad

Moreel Beraad: Hoe zet je het op? Doelen. Werkwijze. Handvaten voor implementatie in het ziekenhuis.

 • Drs. Tineke Holwerda, Chief Nursing Officer, Vz. Ethische Commissie Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
 • Drs. Fiona van Gelder, anesthesioloog-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

14.45 – 15.15

Pauze

15.15 – 16.30

Workshop: Belasting, bedreiging en burn-out in de acute zorg

Hoe houden we ons personeel weerbaar en gezond? Een interactieve brainstorm Tips voor de praktijk.

 • Prof. Dr Arthur van Zanten, internist-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
 • Drs. Janet Rekker-Schuring, Themamanager Acute Zorg, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

16.30

Einde programma

Accreditatie Masterclass Begrenzingen aan Intensive Care geneeskunde

Onderstaande accreditatiepunten worden op basis van uw BIG-registratienummer door ons bijgeschreven. U ontvangt een certificaat na afloop. Heeft u vragen over de accreditatiepunten? Start dan een chat-bericht of bel ons op 0318-693501.
OrganisatieStatusPunten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Toegekend
12
Accreditatie (& registratie) Bureau Intensive Care (ABIC)
Toegekend
12
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Toegekend
12
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Toegekend
12
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Toegekend
12
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Toegekend
12
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Toegekend
12
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Toegekend
12
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Toegekend
12
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Toegekend
12

Algemene informatie

De programmacommissie, bestaande uit drs. Dave H.T. Tjan, anesthesioloog-intensivist en prof. dr Arthur R.H. van Zanten, internist-intensivist, beiden werkzaam in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, hebben een programma opgesteld waarin de volgende sessies aan bod komen;

 • Behandelwensen en behandelgrenzen in de acute zorg
 • Medische grenzen aan acute zorg
 • Als de grenzen echt in zicht komen
 • Organisatorische grenzen aan de acute zorg

Ontvangt u al de Masterclass Begrenzingen aan Intensive Care geneeskunde nieuwsbrief?


 • We sturen u uitsluitend relevante informatie over deze of vergelijkbare bijeenkomsten, afgestemd op uw functie.
 • Onderaan iedere e-mail kunt u zich afmelden, wanneer u dat wenst.
 • U leest hier onze privacyverklaring.

Data

Bekijk de actuele beschikbaarheid op het inschrijfformulier.

Doelgroepen

 • Verpleegkundigen
 • ANIOS
 • AIOS
 • Medisch specialisten
 • Arts-assistenten Intensive Care
 • Arts-assistenten van betrokken specialismen
 • IC-verpleegkundigen
 • SEH-artsen
 • SEH-verpleegkundigen
 • Anesthesiologen
 • Chirurgen
 • Intensivisten
 • Internisten
 • Longartsen
 • Medisch specialisten met IC-affiniteit
 • Specialistisch IC-verpleegkundigen
 • IC-management
 • Paramedici
 • Cardiologen
 • AIOS SEH
 • ANIOS IC

Aanvangsniveau

Postacademisch onderwijs. Zie de doelgroepen voor meer informatie.

Doelstellingen

Er zijn geen specifieke doelstellingen op deze scholing van toepassing.

Vrijstellingenbeleid

Er is geen vrijstellingenbeleid van toepassing op deze scholing.

Examen

Een examen is niet van toepassing bij deze scholing.

Studiebelasting

Er is geen specifieke studiebelasting op deze scholing van toepassing.

Kwalificaties

Er zijn geen specifieke kwalificaties van toepassing.

Inschrijfformulier

Begrenzingen aan IC geneeskunde
 • 14 november is in Van der Valk Veenendaal en is een reguliere congresdag
 • 15 november is bij NSTZ Ede en bestaat uit 4 interactieve workshopsessies van 75 min.
14 november
Verpleegkundigen, paramedici en arts-assistenten
€ 259,00
15 november
Verpleegkundigen, paramedici en arts-assistenten
€ 179,00
14 en 15 november
Verpleegkundigen, paramedici en arts-assistenten
€ 419,00
14 november
Medisch specialisten
€ 309,00
15 november
Medisch specialisten
€ 209,00
14 en 15 november
Medisch specialisten
€ 469,00
Het deelnametarief bestaat uit verschillende componenten die belast zijn met btw of die vrijgesteld van btw zijn. Deze componenten worden op het inschrijfformulier hieronder gespecificeerd.

Locatie

 • Dinsdag 14 november is in Van der Valk Hotel Veenendaal en is een reguliere congresdag.
 • Woensdag 15 november is bij NSTZ Ede en bestaat uit 4 interactieve workshopsessies van 75 min.
U kunt optioneel een hotelkamer in Van der Valk Hotel Veenendaal boeken. De reisafstand tussen Van der Valk Hotel Veenendaal en het NSTZ in Ede bedraagt ongeveer een kwartier met de auto.
 • Van der Valk Hotel Veenendaal: Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal
 • NSTZ (Nederlands Simulatie- en Trainingcentrum voor de Zorg) Ede: Horapark 9, 6717 LZ Ede
Locatie
Van der Valk Hotel Veenendaal & NSTZ Ede