Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen

 • Voor alle nascholingen houdt Interactie zich aan de geldende regels en afspraken volgens de Nederlandse corona-aanpak. Om de noodzakelijke 1,5 meter afstand te kunnen houden, passen we zaalopstelling, registratie, pauzes, catering, eventuele stands e.d. aan. Ook is er vooraf een gezondheidscheck en, in nauwe samenwerking met onze locaties, extra aandacht voor hygiëne. Verdere informatie over richtlijnen en maatregelen kunt u vinden bij de Rijksoverheid.

 • Accreditatie is niet van toepassing.
 • Bekijk het programma van Infectieuze Bedreigingen.
 • Meld u aan door u hieronder te registreren. Na uw registratie ontvangt u vrijwel direct een bevestiging per e-mail.

Datum

8 september 2021
Wij bieden u de mogelijkheid dit congres fysiek te volgen of digitaal via Zoom. Via Zoom kijkt u mee in de zaal en de PowerPoint presentatie wordt via ‘share screen’ live met u gedeeld. Vanwege de maximale zaalbezetting op 1,5 meter afstand zijn er nog maar een beperkt aantal plekken beschikbaar voor fysieke deelname. Schrijf je hier in voor het (digitale) congres Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen op woensdag 8 september 2021 in het Van der Valk Hotel in Tiel of als webinar. Programma Locatie

Woensdag 8 september 2021

Van der Valk Hotel, Tiel of deelname via Zoom

Functiegroep 1
 • € 249,00 (fysieke deelname)
 • € 211,00 (Zoom webinar)
 • Arts-assistenten (ANIOS en AIOS), Deskundigen Infectiepreventie, Nurse-Practitioners, Physician Assistants, Verpleegkundigen.
Functiegroep 2
 • € 299,00 (fysieke deelname)
 • € 261,00 (Zoom webinar)
 • Bedrijfsartsen, Fellows, GGD-artsen, Inspecteurs Volksgezondheid, Klinisch Chemici, Medisch Specialisten, SEH-artsen.

Programma Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen

Het programma zal binnenkort gepubliceerd worden.

Accreditatie Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen

Accreditatie is niet aangevraagd.

Algemene informatie

Type bijeenkomst

Hybride congres

Organisator

Interactie Opleidingen BV

Data

Bekijk de actuele beschikbaarheid op het inschrijfformulier.

Aanvangsniveau

Postacademisch onderwijs. Zie de doelgroepen voor meer informatie.

Doelstellingen

Er zijn geen specifieke doelstellingen op deze scholing van toepassing.

Vrijstellingenbeleid

Er is geen vrijstellingenbeleid van toepassing op deze scholing.

Examen

Een examen is niet van toepassing bij deze scholing.

Studiebelasting

Er is geen specifieke studiebelasting op deze scholing van toepassing.

Inschrijfformulier

Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen

Locatie

Algemene informatie

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor:

 • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) 20 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 5 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 5 punten
 • Accreditatie Bureau Intensive Care (ABIC)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) 
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) 5 punten
 • Ziekenhuisapothekers (ZA) 4,5 punten
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) 5 punten
Locatie

Van der Valk Hotel Tiel
Laan van Westroijen 10, Tiel

Congres
Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen
Organisator
Interactie Opleidingen B.V.
Aanvangsniveau
Postacademisch onderwijs. Zie de doelgroepen voor meer informatie.
Doelgroepen
 • Arts-assistenten (ANIOS en AIOS)
 • Deskundigen Infectiepreventie
 • Nurse Practitioners
 • Physician Assistants
 • Verpleegkundigen
 • Bedrijfsartsen
 • Fellows
 • GGD-artsen
 • Inspecteurs Volksgezondheid
 • Klinisch Chemici
 • Medisch Specialisten
 • SEH-artsen
Doelstellingen
Er zijn geen specifieke doelstellingen op deze scholing van toepassing.
Vrijstellingenbeleid
Er is geen vrijstellingenbeleid van toepassing op deze scholing.
Examen
Een examen is niet van toepassing bij deze scholing.
Studiebelasting
Er is geen specifieke studiebelasting op deze scholing van toepassing.

Programma

Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen


09.00 uur

Ontvangst en inschrijving

09.30 uur

Opening

09.40 uur

Geen zorgen over infectiepreventie bij verstandelijk gehandicapten

Over specifieke infectiepreventieknelpunten in de gehandicaptenzorg. Volstaan de richtlijnen?

Dr. W. Hensbroek, arts verstandelijk gehandicapten, 's Heeren Loo

10.05 uur

Antibioticaresistentie in Nederland is onveranderd door de COVID-19 pandemie

Bij toenemende resistentieontwikkeling komen we terug in het pre-antibiotisch tijdperk. Wat is de invloed van de pandemie op deze ontwikkeling? Wat is de actuele situatie in Nederland?

Dr. A.F. Schoffelen, internist-infectioloog, RIVM

10.30 uur

Van rioolwater kun je niets leren over het coronavirus

Kijk in het riool! Wat is de rol van rioolwatermonitoring bij infectieziektenbestrijding? Hoe is het systeem in Nederland opgezet? Wat is de voorspellende waarde?

Prof. dr. G.J. Medema, microbioloog/hoogleraar Water en Gezondheid,  KWR Watercycle Research Institute/TU Delft

Aansluitende discussie

11.10 uur

Pauze en standbezoek

11.40 uur

Een COVID-19 unit biedt voldoende bescherming tegen Ebola

Zijn de persoonlijke beschermingsmaatregelen en COVID-19 units ook geschikt voor de opvang van VHK (Ebola, Marburg etc.) patiënten? Wat komt er kijken bij de organisatie en realisatie van een high level infection unit voor patiënten met VHK?

Mw. M.W.M. Tingen-Wieland, deskundige infectiepreventie, Radboudumc

12.05 uur

Voetbaltoeschouwers in het stadion zit(ten) er voorlopig niet in

Wat zijn de resultaten van de field lab experimenten om publiek bij evenementen toe te laten? Hoe helpen deze om uit de restrictieve maatregelen te komen?

Prof. dr. A. Voss, arts-microbioloog, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Aansluitende discussie

12.45 uur

Lunchpauze en standbezoek

13.30 uur

Social media zijn onschuldig bij een pandemie

Wat is de invloed van social media op gedragsaspecten tijdens een pandemie? Hebben we er last van gehad tijdens de COVID-19 pandemie? Wat helpt bij wetenschapscommunicatie?

Dr. D. Alinejad, onderzoeker, Universiteit Utrecht

13.55 uur

Wat hebben vaccins ons gebracht?

Hoe werken vaccins? Hoe lang beschermen ze? Hoe gevaarlijk zijn ze? Wat heeft de vaccinontwikkeling voor SARS-CoV2 ons geleerd

Prof. dr. R.A. Coutinho, voormalig arts/emeritus-hoogleraar epidemiologie/oud-directeur van het CIB van het RIVM

Aansluitende discussie

14.35 uur

Pauze en standbezoek

15.05 uur

Testen, testen, testen & de snelste weg naar de beste behandeling

Hoe werken de verschillende SARS-CoV2 testen? Bij welke situaties kies je voor welke teststrategie? En hoe onderzoek je tijdens een pandemie oude en nieuwe behandelingen?

Prof. dr. M.J.M. Bonten, arts-microbioloog, UMC Utrecht

15.55 uur

Terug naar de bron, op weg naar de toekomst

Hoe is SARS-CoV2 ontstaan? Wat voor virologische bedreigingen kunnen we in de toekomst nog verwachten? Kunnen we ons beter voorbereiden?

Prof. dr. M.P.G. Koopmans, afdelingshoofd viroscience, Erasmus MC

Aansluitende discussie

16.30 uur

Einde programma

Interactie moet je ervaren

Interactie Groep

 • Horapark 9
  6717LZ Ede
 • 0318-693501
 • klantenservice@interactiegroep.nl

Congres- en verenigingsmanagement

Congresbureau Interactie BV

 • KvK Arnhem: 09112237
 • BTW nummer: NL813621471B01

Interactie Opleidingen BV

 • KvK Arnhem: 50760394
 • Vrijgesteld van BTW.