PSA cursus

Als wetenschappelijke vereniging wil de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) SEH-artsen ondersteunen in het (kwaliteits-)proces rond om procedurele sedatie en analgesie door SEH-artsen op de spoedeisende hulp afdeling. Daarom wordt SEH-artsen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de Onderwijsmodule PSA.

Het doel hiervan is door een uniforme bij- en nascholing van SEH-artsen de nodige kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van PSA door SEH-artsen op de spoedeisende hulpafdeling te verbeteren en te waarborgen. Zo kunnen wij de leden helpen aantoonbaar aan de eisen van de CBO richtlijn en het toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg te voldoen. De PSA cursus is geaccrediteerd voor SEH artsen.

Kies op het inschrijfformulier de PSA cursus voor SEH-artsen.

Categorie: