Skip to main content

Annuleren en verplaatsen van een cursus of congres

Tijdens het inschrijfproces bent u akkoord gegaan met de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Annulering van de cursus of het congres door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden.
  • Annulering door de deelnemer is zonder kosten mogelijk tot acht weken voor aanvang van de cursus of het congres. Cursusmateriaal kan niet geannuleerd worden. Bij annulering tussen acht weken en vier weken voor aanvang van de cursus of het congres is de deelnemer 50% van de deelnameprijs verschuldigd. Bij annulering later dan vier weken voor aanvang van de cursus of het congres is de deelnemer de gehele deelnameprijs verschuldigd.
  • De deelnemer kan een vervanger aan de cursus of het congres laten deelnemen, mits dit vier weken van te voren schriftelijk bij Interactie is gemeld en Interactie hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend en mits de deelnemer voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Indien een vervanger van de deelnemer aan de cursus of het congres deelneemt, is de vervanger de deelnameprijs verschuldigd.