Skip to main content

Maatwerk cursussen

Regelmatig ontwikkelen wij in samenwerking met een externe opdrachtgever een maatwerk cursus of scholingsactiviteit. Deze cursussen worden niet periodiek in onze webshop aangeboden maar worden in samenspraak georganiseerd, vaak voor een interne doelgroep voor de betreffende organisatie.

De cursussen worden op maat samengesteld uit bijvoorbeeld modules van reeds bestaande cursussen. Het is ook mogelijk om een volledig nieuwe cursus samen te stellen. Wij hebben vele contacten binnen de medische sector om uw wensen tot een maatwerkpakket samen te stellen en daardoor uw doelen te behalen.

BLS (Basic Life Support) cursus

Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten.

ALS (Advanced Life Support) cursus

De cursus is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen en gericht op het aanleren van specialistische reanimatie in teamverband. Aanbod komen onder andere de analyse van verschillende ritmestoornissen, het gebruik van medicatie en defibrillatie. Tijdens de tweedaagse cursus is ruim voldoende tijd om de verschillende scenario’s onder toezicht van een instructeur te oefenen.

ILS (Immediate Life Support) cursus

De ILS is een praktische eendaagse cursus en is gericht op het starten van een reanimatie bij een vitaal bedreigde patiënt.

FCCS (Fundamental Critical Care Support) cursus

Ieder jaar organiseren wij meer dan 20 eendaagse FCCS cursussen i.c.m. e-learning. Daarnaast organiseren wij ook maatwerkcursussen voor groepen vanaf 7 personen op een datum dat het uw team uitkomt.

CRM (Crew Resource Management) cursus

Crew Resource Management is een veiligheidstraining voor multidisciplinaire teams in de spoedeisende of hoog-complexe zorg. CRM is eind jaren zeventig ontwikkeld in de luchtvaart om incidenten aan te pakken die gebeurden door het falen van de samenwerking in de cockpit. Centraal hierbij staan de niet-technische vaardigheden (non-technical skills) zoals communicatie, besluitvorming en leidinggeven. Deze vaardigheden zijn, alleen of in combinatie, in ongeveer zeventig procent van de incidenten en ongelukken beslissend voor een fatale afloop.

De Interactie Groep heeft vanaf 2013 grote expertise opgebouwd op het gebied van CRM en andere (multidisciplinaire) interactieve skills trainingen.

Eendaagse ABCDE cursus voor co-assistenten

Voor co-assistenten organiseren wij een eendaagse ABCDE cursus. Voor arts-assistenten organiseren wij een tweedaagse ABCDE cursus.

Tweedaagse ABCDE cursus voor arts-assistenten

Voor co-assistenten organiseren wij een eendaagse ABCDE cursus. Voor arts-assistenten organiseren wij een tweedaagse ABCDE cursus.

Cursus Vitaal bedreigde patiënt

Ieder jaar organiseren wij meer dan 6 Vitaal bedreigde patiënt cursussen voor afdelingsverpleegkundigen in ziekenhuizen. Daarnaast organiseren wij ook maatwerkcursussen voor groepen vanaf 7 personen op een datum dat het uw team uitkomt. De eendaagse interactieve training omvat alle essentiele informatie en trainingsmogelijkheden om succesvol te kunnen handelen.

AED (Automatische Externe Defibrillator) cursus

Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Apparatuur training

Om de kwaliteit bij de bediening van medische apparatuur te borgen, is het noodzakelijk vast te leggen welke artsen en verpleegkundigen in een zorginstelling bekwaam en bevoegd zijn de medische apparatuur te bedienen.

Cursus Risicovolle handelingen

Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de client of patient.

Cursus Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd.

Geinteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0318-693501. Ons e-mailadres is info@interactiegroep.nl

Ons vaste cursusaanbod: