Skip to main content

Advisering en ondersteuning

Secretariaatsvoering voor verenigingen

Advisering en ondersteuning voor verenigingen

De Interactie Groep ondersteunt besturen bij het organiseren van alles rondom de vereniging. Denk aan het oprichten van een vereniging of stichting, statuten, bestuur, Kamer van Koophandel, bankrekening, verzekering, belasting, subsidie, contributie, begroting, financiele- en ledenadministratie en de website.

Belasting en CRKBO

Doordat Interactie Opleidingen BV CRKBO gecertificeerd is, is het mogelijk BTW-vrije inschrijvingen te realiseren voor deelnemers aan congressen of nascholingsbijeenkomsten.

In Congres- en organisatiebureau Interactie BV zullen de BTW-plichtige transacties zoals sponsoring en feestavonden worden gerealiseerd. Dit leidt tot een maximaal gunstige oplossing die de prijs voor deelnemers gunstig kan houden en de opbrengst voor u als opdrachtgever gunstig beïnvloed.

Algemene secretariaatsvoering

Interactie voert de secretariaatsvoering van grote en kleine verenigingen. Het is ons doel om werkzaamheden pro-actief te signaleren waardoor het bestuur ontzorgd wordt en u zich kunt concentreren op de hoofdzaken binnen de vereniging. Hier liggen immers uw verantwoordelijkheden.

Interactie is gespecialiseerd in het voeren van het volledige secretariaat en draagt daarvoor de verantwoording.

Contributie en ledenadministratie

Interactie is een certified reseller van Teamleader. Teamleader is een CRM systeem waarmee wij diverse ledenadministraties beheren. Als certified reseller bieden wij u:

  • Gunstige licentiekosten
  • Ervaring met migratie en inrichting van de ledenadministratie
  • Koppeling met Exact Online (financiële administratie)
  • Integratie met o.a. uw website en nieuwsbriefsysteem
  • Efficiënte werkwijze voor het secretariaat en uw bestuur

Subsidies

Het verkrijgen van subsidie is een langlopend proces. Interactie heeft hier ervaring mee. In samenspraak met uw penningmeester zal een plan van aanpak worden samengesteld om dit proces efficiënt te laten verlopen. 

Bankrekening

Onze werkwijze is dat alle kosten binnen uw vereniging blijven vallen en namens/door de penningmeester van uw vereniging worden betaald en in de financiële administratie van uw vereniging verwerkt worden door Interactie. U behoudt uw eigen bankrekeningen.

De financieel manager heeft pro-actief contact met de penningmeester van uw vereniging i.v.m. de financiële werkzaamheden.

Begroting en rapportage

Wij bieden u de mogelijkheid om diverse rapportages, analyses en controles uit te laten voeren. Zo worden BTW-aangiften en voorbereidingen voor de ALV door Interactie besproken en verwerkt in overleg met en na accordering van uw penningmeester.

De Interactie Groep is een verenigingsbureau met jarenlange expertise in verenigings- en organisatiemanagement. Uw belangen, doelen en ambities vragen om ondersteuning van professionals, dat is onze kwaliteit.

Zo kunt u zich toeleggen op bestuurlijke kerntaken. Bent u op zoek naar een professionele en betrouwbare partner? Neem dan vrijblijvend contact met de Interactie Groep op.

Interactie moet je ervaren!